Ro   En  

Servicii publice de calitate, în cadrul celui mai amplu proiect de cooperare intercomunalăMai multe localități din sudul țării își reunesc eforturile în cadrul unui proiect comun ce va aduce servicii noi, de o calitate mai bună, va crea locuri de muncă și va îmbunătăți condițiile de viață a peste 8000 de locuitori.  

 

Consiliile locale ale satelor și comunelor partenere se întrunesc în aceste zile pentru a decide asupra constituirii unei întreprinderi municipale ce va asigura servicii de întreținere a drumurilor, de gestiune a deșeurilor, lucrări tehnice și de electricitate. Localitățile partenere sunt: Vinogradovca, Budăi, Musaitu, Salcia (Taraclia), Carbalia (Vulcănești), Burlăceni și Moscovei (Cahul).

 

Decizia Consiliilor Locale va împuternici primarii din localitățile respective să semneze documentele de formare a întreprinderii (statutul, acordul de asociere și contractul de constituire), ce vor fi depuse la Camera Înregistrării de Stat în vederea obținerii statutului juridic. Consiliul Local Vinogradovca a fost primul care și-a dat, astăzi, acordul în privința înființării întreprinderii de servicii.

 

Prin inițiativa BCI, la acest proiect s-a alăturat și localitatea Moscovei, din raionul Cahul. Acesta devine, astfel, cel mai mare proiect de cooperare intercomunală implementat până în prezent în Moldova și primul care apropie localități din raioane diferite în cadrul unui asemenea demers. Așadar, aria de acoperire a serviciilor și numărul beneficiarilor vor crește, iar activitatea întreprinderii de servicii create va avea o eficiență sporită. Extinderea proiectului denotă atenția de care se bucură acesta din partea autorităților publice locale. Trebuie să menționăm că mai multe APL-uri au solicitat să fie susținute în inițierea unor proiecte de cooperare intercomunală similare, care ar face posibilă crearea unor servicii inaccesibile până acum și depășirea limitelor create de insuficiența resurselor financiare.

 

Cooperarea intercomunală este un instrument nou în administraţia publică locală din Moldova și prevede colaborarea mai multor APL-uri în vederea creării unei companii comune de utilităţi publice. Mecanismul este o soluţie utilă, în special pentru localităţile mici, cu mai puţin de 5 000 de locuitori, care nu dispun de resurse suficiente pentru a presta unele servicii publice.

 

În perioada 2012-2016, partenerii de dezvoltare (PNUD, GIZ) au sprijinit lansarea a peste 10 proiecte de cooperare intercomunală, pentru crearea și furnizarea unor servicii publice mai bune. Experiența internațională și proiectele implementate anterior în Republica Moldova arată că serviciile publice prestate la nivel intercomunal sunt modele de urmat și acestea generează economii de scară, stimulează cooperarea administrațiilor publice locale lor și dezvoltarea economică.  

 

Amintim că proiectul de față este implementat de Programul SARD Gagauzia-Taraclia al PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova. Activitățile sunt realizate de către Business Consulting Institute.

 

Pentru a obține mai multe informații sau pentru a solicita serviciile BCI, vă rugăm să ne contactați la numărul (+ 373 22) 855 080 sau să ne expediați un mesaj la adresa electronică office@bci.md

15.11.16