Ro   En  

Municipiul Cahul va avea o nouă strategie de dezvoltare social economicăLa sfârșitul iernii, în zilele de 27 și 28 februarie, în incinta primăriei municipiului Cahul s-a desfășurat un atelier de lucru de monitorizare, evaluare și actualizare a Strategiei de Dezvoltare social-economică a localității, măsură ce face parte din proiectul Comunitatea Mea.

Municipiul Cahul are o experiență bogată în atragerea și implementarea proiectelor externe, care oferă suport atât pentru dezvoltarea edilitară a urbei cât și pentru întocmirea documentației necesare acestei dezvoltări. Localitatea are la moment mai multe planuri și strategii de dezvoltare.

Pe lângă planul general de urbanism mai există  un plan de dezvoltare a economiei locale, planul de dezvoltare a sectorului de apă și canalizare, strategie pentru tineret și o serie de planuri privind transparența și îmbunătățirea activității autorităților publice locale. Și comunitatea locală este suficient de experimentată în ce privește elaborarea și actualizarea documentelor de dezvoltare strategică.

De aceea, atelierul de lucru, organizat în 27 și 28 februarie de către experții BCI a decurs într-o atmosferă laborioasă, comunitatea alegându-se în final cu o strategie de dezvoltare actualizată și ajustată imperativelor timpului dar și cu o serie de schițe de proiecte, care au toate șansele să fie implementate în practică dacă se va găsi finanțarea necesară. 

La nivel de dezvoltare economică, municipalitatea a identificat o serie de oportunități   de dezvoltare, care pot fi valorificate dacă vor fi întocmite proiecte suficient de bine structurate și argumentate. Este vorba despre crearea unui centru de informare, asistență și consultanță pentru antreprenorii locali, car e să contribuie la extinderea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în localitate.

Un alt proiect ce vizează dezvoltarea economică se referă la construcția unei piețe agroalimentare locale, care să ofere servicii de calitate atât consumatorilor cât și o piață de desfacere micilor producători agricoli din municipiu dar și din satele din preajmă. 

Grupul de dezvoltare a mediului a venit cu ideea unui proiect de salubrizare a râului Frumoasa, ce parcurge localitatea de la est la vest, a lacului dulce de pe acest râu, a lacului sărat din preajmă, a izvoarelor ce se scurg în acest râu și amenajarea în spațiile respective a unei zone de odihnă municipale, care, pe termen lung ar putea deveni și o atracție turistică a localității.

Un proiect mai mic de amenajare a teritoriului se referă și la amenajarea parcului Grigore Vieru din localitate. 

Grupul de servicii sociale a propus crearea unui post TV municipal și regional, care să suplinească deficitul de informare, mai ales de ordin local. De asemenea, s-a propus crearea unei săli municipale de expoziții. 

Pe dimensiunea raporturilor cu societatea civilă și activismul civic al localnicilor, s-a propus crearea unii centru de informare pentru organizațiile neguvernamentale, pentru a spori activismul acestora. Deși în localitate există mai multe ONG-uri, cândva destul de active, acum au rămas doar vreo cinci care se remarcă printr-o activitate constantă.

Pornind de la această problemă, reprezentanții sectorului civil din Cahul au venit cu ideea creării unui centru, care în câțiva ani ar putea să redreseze situația la acest capitol. Grupul specializat pe infrastructură a propus un proiect intercomunitar de iluminat stradal, care, pe lângă municipiul Cahul, urmează să se extindă și în satele învecinate, Roșu la nord și Crihana Veche la Sud. La sugestia consultanților BCI, proiectul poate fi extins și asupra comunei Manta. Astfel, în rezultatul proiectului respectiv, ar putea fi asigurată cu iluminare cu corpuri de iluminat cu consum limitat de curent un traseu de 17-18 kilometri plus unele străzi adiacente din localitățile respective. 

Comunitatea Mea (CM) este un program administrat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Scopul programului pe parcursul celor 5 ani de activitate este de a îmbunătăți capacitatea autorităților locale, inclusiv capacitatea lor de a lucra cu cetățenii și societatea civilă, de a mări veniturile, de a îmbunătăți practicile de gestiune financiară, de a construi controale și balanțe mai puternice între autoritățile centrale și cele locale guvernele și facilitarea parteneriatelor public-privat și a cooperării intercomunale

01.03.19