Ro   En  

Pârlița, Sculeni și Sărata Veche, pregătite de implementarea programului Comunitatea Mea 

Miercuri, 15 ianuarie, experții BCI au organizat în localitățile Pârlița și Sculeni din raionul Ungheni și Sărata Veche din raionul Fălești ședințe de inițiere cu activul primăriilor, consilieri comunali și activiști  locali.

Pe parcursul următoarelor cinci luni, comunitățile urmeze să-și conjuge eforturile pentru a elabora și adopta noile strategii de dezvoltare socio-economică pentru următorii șapte ani. Strategiile, care urmează a fi actualizate cu suportul logistic al programului Comunitatea Mea, vor fi elaborate sub îndrumarea experților Business Consulting Institute.

Cele trei comunități au experiență în ce privește derularea proiectelor comunitare finanțate din fonduri străine. La actuala etapă a programului ”Comunitatea Mea”, se pune un accent deosebit pe reprezentarea proporțională în procesul de elaborare a strategiilor a tuturor categoriilor și păturilor populației.

Astfel, primarii, în grupurile de lucru, urmează să selecteze și să includă bărbați și femei, tineri și vârstnici, reprezentanți ai tuturor confesiunilor existente în localitate și ai persoanelor cu nevoi speciale. De asemenea, este necesară și o reprezentare proporțională în plan teritorial.

Prin aceste exigențe se urmărește ca strategia elaborată să fie cât mai incluzivă și să acopere nevoile și doleanțele tuturor păturilor sociale din localități.

 Programul „Comunitatea Mea” a fost lansat în anul 2018 și se va desfășura până în 2023, perioadă în care peste 100 de localități moldovenești vor avea posibilitatea să valorifice bugetul de 20,5 milioane de dolari al programului

Programul urmărește eficientizarea, transparentizarea și dezvoltarea capacităților Autorităților Publice Locale, sporirea calității serviciilor APL și a conlucrării acestora cu societatea civilă. Cele peste 100 de localități vor primi asistență financiară pentru soluționarea problemelor stringente ale cetățenilor. Principalii beneficiari vor fi APL de nivelul I care, de comun acord cu reprezentanții comunităților și ai mediului de afaceri,  vor contribui la dezvoltarea comunităților.

 În anul 2020 se desfășoară cea de-a doua fază a programului, care presupune includerea în program a 26 de localități. Ca și la prima etapă, asistența comunităților în ce privește elaborarea și adoptarea strategiilor de dezvoltare socio-economică, este oferită de Business Consulting Institute (BCI) și Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU).

16.01.20