Ro   En  

SARD: Noi reuniuni ale grupurilor de lucru la Vulcănești, Etulia și CișmichioiÎn comunitățile din UTA Găgăuzia continuă activitățile lansate în cadrul Proiectului SARD Gagauzia Taraclia. La 4 august 2016, grupurile de lucru din or. Vulcănești şi din satele Etulia și Cișmichioi au inițiat, împreună cu consultanții BCI, primele activități de planificare strategică. La ședințe au fost prezentate şi unele rezultate ale analizei diagnostic de dezvoltare socio-economică a comunităților respective în ultimii ani, analiză care va fi utilizată ulterior la elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare locală.

 

De asemenea, grupurile de lucru au stabilit un plan de acțiuni până la sfârşitul anului curent, perioadă în care vor fi elaborate strategiile şi va fi facilitat accesul comunităților la fonduri de finanțare. Participanții la ședințe au menționat necesitatea elaborării unor proiecte comunitare şi intercomunitare, care să contribuie la soluționarea diverselor probleme locale. În acest scop, vor fi organizate noi întruniri ale grupurilor de lucru, pentru a decide asupra proiectelor comunitare comune.

 

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului "Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia" (SARD), finanțat de Uniunea Europeana si implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Business Consulting Institute asigură implementarea activităţilor SARD în 14 localități din regiunea-ţintă.

05.08.16