Ro   En  

Proiecte implementate


 

 

Perioada de implementare: octombrie 2012 – septembrie 2013 

 

Finanțator: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

Scop: Revizuirea legislației existente cu privire la locuințe, realizarea unei analize în raport cu cele mai bune practici din țările central și est-europene, stabilirea oportunităţilor de finanțare pentru renovarea blocurilor de locuit, formularea unor recomandări referitoare la structura unui program de sprijin.       

detalii...


Perioada de implementare: aprilie 2011 – iunie 2012

 

Finanţator: Uniunea Europeană

 

Scop: Promovarea unei strânse colaborări între oamenii şi comunităţile din regiunile de frontieră şi satisfacerea necesităţii de dezvoltare armonioasă din cadrul  acestora prin crearea unei reţele în care să aibă loc schimbul de soluţii la probleme similare sau comune.                 

detalii...


 

Perioada de implementare: Iulie 2010 – Iunie 2012

 

Finanţator: IFAD (Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii)

 

Scop: Dezvoltarea antreprenorială şi a capacităţilor manageriale ale imigranților întorşi şi a beneficiarilor de remitenţe; pentru a creşte investiţiile remitenţelor şi evitarea "exodului de creieri"

detalii...


Perioada de implementare: aprilie 2011 – aprilie 2012

 

Finanţator: Uniunea Europeană

 

Scop: (1) Proiectul vizează creşterea calităţii serviciilor prestate de autoritatea publică responsabilă de managementul procesului de dezvoltare economică, socială şi culturală pe teritoriul administrat de aceasta; (2) Să contribuie la dezvoltarea durabilă a raionului Soroca prin transferul de experienţă şi al celor mai bune practici de management administrativ ale Consiliului Judeţean Iaşi; (3) Să consolideze relaţiile şi cooperarea transfrontalieră dintre partenerii din România şi Moldova prin activităţile desfăşurate împreună.              

detalii...


 

 

Perioada de implementare:  24 august – 1 decembrie 2012

 

Finanţator:  PNUD

 

Scop: Proiectul urmăreşte consolidarea schimbărilor pozitive ce ţin de drepturile omului, combaterea excluziunii sociale şi asigurarea egalităţii de gen.                

detalii...


 

Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012   


Finanţator: BERD


Scop: Scopul general al Studiului de Fezabilitate este pregătirea Analizei Diagnostic tehnice, financiare, de mediu şi sociale care va fi evaluată de municipalitate, de companie şi de BERD pentru obţinerea potenţialelor împrumuturi şi a finanţărilor nerambursabile.            

detalii...