Ro   En  

Proiecte implementate


 

Perioada de implementare: iulie 2011 – februarie 2012  

 

Finanţator: Fundaţia Soros Moldova, PNUD Moldova

 

Scop:  Scopul proiectului este de a facilita schimbul de experienţă dintre factorii de decizie şi politici, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ONG-uri şi experţi relevanţi din Polonia şi Letonia, precum şi alte ţări UE incluse în procesul reformei de descentralizare, care va contribui activ la consolidarea autonomiei locale.  

detalii...


 

Perioada de implementare: noiembrie 2011 –octombrie 2013

 

Finanţator: Uniunea Europeană

 

Scop: Principalul obiectiv al proiectului este să contribuie la dezvoltarea economică a ţărilor partenere.        

detalii...


Perioada de implementare: mai 2011 – octombrie 2011  

 

Finanţator: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

 

 Scop: Oferirea serviciilor de consultanţă Companiei de Stat Teleradio-Moldova în elaborarea unui plan de afaceri în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare pentru anii 2010-2015.   

detalii...


Perioada de implementare: Iunie-Octombrie 2011

 

Finanţator: Banca Mondială

 

Scop: Încurajarea întreprinderilor locale să îşi dezvolte cu succes afacerile, să îşi consolideze poziţiile pe piaţă şi să îmbunătăţească abilităţile profesionale ale angajaţilor.     

detalii...


 

Perioada de implementare: octombrie-decembrie 2010

 

Finanţator: Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare   

 

Scop: “Proiectul de îmbunătăţire a capacităţilor pentru managementul dezvoltării” este realizat pentru a susţine priorităţile naţionale de dezvoltare a Republicii Moldova, prin consolidarea capacităţii în formularea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi programelor şi prin consolidarea capacităţii naţionale de a mobiliza resursele donatorilor pentru implementarea acestora. În cadrul proiectului, se oferă consultanţă Guvernului în stabilirea politicilor în domeniile vizate de priorităţile de dezvoltare naţionale.    

detalii...


 

 

Perioada de implementare: Noiembrie 2010 - Ianuarie 2011

 

Finanţator: Fundaţia Soros Moldova  

 

Scop: Proiectul îşi propune să stabilească metodologia pentru identificarea unui grup specific de acţiuni de reglementare şi instituţionale care vor fi întreprinse în contextul integrării europene, în general şi al negocierilor viitorului Acord de liber cu UE, în mod particular.       

detalii...