Ro   En  

Proiecte implementate


 

Perioada de implementare: aprilie 2010 – aprilie 2011

 

Finanţator: Ministerul de Externe al Poloniei

 

Scop: Proiectul are ca scop promovarea bunei guvernări a orașului Chișinău, în special îmbunătățirea calităţii managementului financiar prin introducerea modelului bugetelor de performanță pe baza experienței orașelor poloneze selectate.

detalii...


Perioada de implementare: septembrie – noiembrie 2010

 

Finanţator: Primăria Municipiului Chişinău   

 

Scop: Scopul principal al proiectului este realizarea cadrului legal pentru dezvoltarea investiţiilor în domeniul parcărilor publice, pentru a asigura necesarul de locuri de parcare şi, în acelaşi timp, pentru a limita fluxul rutier.   

detalii...


 

 

Perioada de implementare: octombrie 2009 – noiembrie 2010

 

Finanţator: Fundaţia Soros Moldova  

 

Scop: Reforma dată urmăreşte transformarea administraţiei publice locale conform standardelor europene, instituirea unui sistem modern şi eficient în cadrul administraţiei publice centrale, potrivit principiilor de bună guvernare din ţările membre ale UE şi CE.

detalii...


 

Perioada de implementare: Septembrie 2010 - Noiembrie 2010

 

Finanţator: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei 

 

Scop:  Proiectul se adresează nevoilor populaţiei rurale şi suburbane, în special ale femeilor sărace, în exercitarea drepturilor sociale şi economice pe care le au, prin creşterea accesului la informaţii şi servicii de calitate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al protecţiei sociale.

detalii...


Perioada de implementare: Iulie 2010 - Octombrie 2010

 

Finanţator: PNUD Moldova

 

Scop: Scopul proiectului este de a asista Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova, Guvernul şi Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în definirea strategiei de restructurare a livrării serviciilor instituţiilor guvernamentale centrale în teritoriul Republicii Moldova.

detalii...


Perioada de implementare: 27 aprilie 2010 – 31 iulie 2011

 

Finanţator: Fundaţia Est-Europeană

 

Scop: Îmbunătăţirea capacităţilor autorităţilor locale de a planifica şi implementa proiecte de dezvoltare economică şi socială în strânsă colaborare cu ONG-urile şi mediul de afaceri.                                           


detalii...