Ro   En  

Proiecte implementate


Perioada de implementare: Martie 2009 – Septembrie 2010

  

Finanţator: IPP, DFID, SIDA

 

Scop: Reducerea nivelului de sărăcie şi de inegalitate în Republica Moldova ca rezultat al creşterii economice.

 

detalii...


 

Perioada de implementare: 8 iunie 2009 – 12 mai 2010 

 

Finanţator: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare   

 

Scop: Îmbunătăţirea capacităţii Guvernului R. Moldova de a proteja viaţa cetăţenilor vulnerabili de pericole sau de agresiunea în familie şi traficul de fiinţe umane, precum îmbunătăţirea accesului acestora la servicii (medicale, psihologice, sociale, legislative, de angajare şi menajere) de calitate, complete.                                                                      

detalii...


 

Perioada de implementare: martie  2008 - septembrie 2008 

 

Finanţator: Banca Mondială

 

Scop: Oferirea asistenţei Guvernului R. Moldova în consemnarea, facilitarea şi sintetizarea  rezultatelor procesului participativ de elaborare a unei strategii naţionale de reducere a vulnerabilităţii faţă de hazardele naturale şi schimbările climatice.                                                                    

detalii...


 

 

Perioada de implementare: Iulie 2007 - Decembrie 2007

 

Finanţator: Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei

 

Scop: Consolidarea democraţiei locale şi a autonomiilor locale alese în mod democratic prin ameliorarea calităţii muncii prestate şi a utilizării resurselor umane din administraţia locală.                       

detalii...


Perioada de implementare: octombrie 2006 

 

Finanţator: PNUD Moldova

 

Scop: Stabilirea influenţei şi a particularităţilor sărăciei în mediul rural din R. Moldova în cadrul unui studiu de analiză independent, rezultatele căruia vor servi la elaborarea unui capitol special în Raportul privind sărăcia şi impactul politicilor 2005.                                         

detalii...


Perioada de implementare: aprilie 2006 - mai 2006 

 

Finanţator: USAID BIZPRO MOLDOVA

 

Scop: Stimularea dezvoltării economice a R. Moldova şi îmbunătăţirea capacităţii agenţilor economici de a opera şi concura pe pieţele locale şi externe.           

detalii...