Ro   En  

Proiecte implementate


Perioada de implementare: mai 2004 - august 2004 

 

Finanţator: TACIS MoldSMEDev

 

Scop: Elaborarea Planului de dezvoltare pentru regiunea Sorocii drept bază pentru Planul de Acţiuni, în scopul promovării mediului de afaceri, care ar putea susţine dezvoltarea IMM-urilor în ţară.                                                                  

detalii...


 

Perioada de implementare: februarie 2003 - decembrie 2003

 

Finanţator: SOROS Foundation Moldova

 

Scop: Susţinerea dezvoltării relaţiilor economice transfrontaliere dintre agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos.                                                                                  

                                                             

detalii...


Perioada de implementare: noiembrie 2003 - martie 2005  

 

Finanţator: PNUD Moldova

 

Scop: (1) Elaborarea Strategiei de dezvoltare, a Planului strategic de acţiuni şi consolidarea capacităţii instituţionale în implementarea „Agendei locale 21”;  (2) Crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea economică  şi socială în mediul rural.        

detalii...


 

Perioada de implementare: mai 2003 – martie 2005    

 

Finanţator: Soros Moldova  

 

Scop: Consolidarea capacităţii raionului Cahul în promovarea cooperării transfrontaliere în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos.                                    

detalii...


 

 

Perioada de implementare: mai 2003 - decembrie 2004

 

 Finanţator: BIZPRO Moldova, Proiect USAID

 

Scop: Oferirea suportului APL şi antreprenorilor în scopul dezvoltării mediului de afaceri rural.     

detalii...


Perioada de implementare: decembrie 2002 - februarie 2003 

 

Finanţator: PNUD Moldova

 

Scop: Elaborarea Conceptului Planului Urbanistic General al Municipiului Chişinău.                                         

detalii...