Perioada de implementare: octombrie 2015 – martie 2016

 

Finanțator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, PNUD Moldova

 

Scop: Includerea aspectelor privind adaptarea la schimbările climatice în documentele strategice de dezvoltare de nivel raional și implementarea bugetului bazat pe performanță. 

" />
Ro   En  

Proiectul Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice

 

Perioada de implementare: octombrie 2015 – martie 2016

 

Finanțator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, PNUD Moldova

 

Scop: Includerea aspectelor privind adaptarea la schimbările climatice în documentele strategice de dezvoltare de nivel raional și implementarea bugetului bazat pe performanță.

 

Obiective:

  • A sprijini APL din șase raioane pilot (câte două raioane pilot din fiecare regiune de dezvoltare) pentru a integra aspectele privind adaptarea la schimbările climatice în strategiile de dezvoltare și planurile de acțiuni;
  • Elaborarea unor instrumente și mecanisme financiare adecvate, potrivit politicilor de dezvoltare locală/strategiilor.            

 

Rezultate:  

  • Raport inițial, cu un plan de acțiuni detaliat;  
  • Raport intermediar, care va conține acțiunile cu privire la schimbările climatice din strategiile de dezvoltare locală și planurile de acțiuni, bugetul alocat pentru acestea;   
  • Discutarea în cadrul dezbaterilor publice și aprobarea de către consiliile raionale a strategiilor de dezvoltare locală, a planurilor strategice de dezvoltare și a planurilor de acțiuni cu privire la schimbările climatice; raport de activitate;
  • Revizuirea instrumentelor financiare de formare a cheltuielilor curente și a mecanismelor de planificare bugetară, a alocărilor pentru măsurile de adaptare la schimbările climatice;  
  • Elaborarea, pentru fiecare raion, a câte 2 programe de bugetare bazată pe performanță pentru adaptarea la schimbările climatice;  
  • Raport despre dezbaterile publice și aprobarea măsurilor incluse în planurile strategice de dezvoltare, planurile de acțiuni și bugetele bazate pe performanță;
  • Raport final, care prezenta activitățile realizate și produsele proiectului.