Perioada de implementare: iulie 2016 – octombrie 2018

 

Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul SARD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

 

Scop: Să intensifice colaborarea între autorităţile publice naţionale şi cele regionale din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia şi localităţile învecinate, să stabilească o cale de dezvoltare în contextul strategiilor naționale și să contribuie la dezvoltarea social-economică a acestei regiuni şi a Republicii Moldova în general.

" />
Ro   En  

Servicii de consultanță pentru susținerea comunităților din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în procesele de planificare strategică locală și mobilizare a comunității

 

 

Perioada de implementare: iulie 2016 – octombrie 2018

 

Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul SARD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

 

Scop: Să intensifice colaborarea între autorităţile publice naţionale şi cele regionale din UTA Găgăuzia, raionul Taraclia şi localităţile învecinate, să stabilească o cale de dezvoltare în contextul strategiilor naționale și să contribuie la dezvoltarea social-economică a acestei regiuni şi a Republicii Moldova în general.

 

Obiective:

  • Elaborarea/actualizarea strategiilor de dezvoltare socio-economică ale comunităților din Gagauzia și raionul Taraclia și aplicarea standardelor europene și internaționale privind dezvoltarea integrată.     

 

Rezultate: 

  • Elaborarea/actualizarea profilurilor și strategiilor de dezvoltare socio-economică a 14 localități din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia;
  • Activități de sporire a capacității și instruire a comunităților, susținerea lor continuă;  
  • Elaborarea propunerilor de proiecte, inclusiv de cooperare intercomunală, susținerea implementării lor de către grupurile de lucru formate și APL;
  • Cursuri de instruire referitoare la colectarea fondurilor, organizate pentru APL și societatea civilă; sprijin acordat în găsirea unor fonduri suplimentare pentru proiectele de dezvoltare locală;
  • Colaborare sporită între instituțiile locale și societatea civilă, între comunitățile locale;  
  • Cel puțin încă 2 propuneri de proiecte de dezvoltare locală în fiecare comunitate;
  • Activități de sporire a capacității administrațiilor locale și îmbunătățirea serviciilor publice.