Ro   En  

Audieri publice ale Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului TaracliaStrategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Taraclia a fost discutată astăzi, 23 noiembrie, în cadrul unor audieri publice, cu peste 30 de participanți.


Documentul stabilește obiectivele, prioritățile și acțiunile ce vor face posibilă dezvoltarea durabilă a raionului, acestea fiind definite pe termen mediu, pentru perioada 2017 - 2022. Strategia va asigura stabilitatea economică și socială, prin utilizarea judicioasă și eficientă a tuturor resurselor, îmbunătățind și activitatea instituțiilor de nivel local.


Procesul de elaborare a strategiei a fost unul deschis, la acesta luând parte toate segmentele societății; au fost organizate consultări publice și au fost luate în considerare toate sugestiile și recomandările formulate.


Obiectivul strategic general de dezvoltare a raionului Taraclia este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestuia.


Strategia propune următoarele direcții de dezvoltare: (1) crearea unor condiții propice pentru dezvoltarea economică a raionului; (2) furnizarea unor servicii publice de calitate și îmbunătățirea condițiilor de mediu; (3) sporirea calității serviciilor sociale, păstrarea și promovarea tradițiilor naționale din regiune; (4) o administrație mai eficientă, dezvoltarea parteneriatelor și cooperarea internațională.


Realizarea strategiei va avea drept rezultat: stimularea ocupării forței de muncă; obținerea unor venituri locale suplimentare; extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în toate localitățile; repararea și îmbunătățirea drumurilor locale, regionale și naționale; reducerea poluării mediului; reducerea morbidității, servicii medicale de o calitate mai bună etc.      

    

După aprobarea de către Consiliul Raional, textul integral al Strategiei va fi publicat pe site-ul www.taraclia.md și în mass-media regională.    


Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Taraclia a fost elaborată cu suportul  financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului "Susținerea Agriculturii și Dezvoltării Rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia" (SARD) al PNUD Moldova. Activitățile au fost realizate de către Business Consulting Institute.  

23.11.16