Ro   En  

BCI a inițiat activitățile în cadrul unui proiect de mediuPrimari din mai multe localități din raionul Leova, reprezentanți ai serviciului raional pentru situații de urgență și președintele raionului Leova, Nicolae Prițican au participat pe 5 februarie curent în incinta primăriei din comuna Sărăteni la ședința de prezentare a proiectului ”Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale”, implementat de PNUD cu suportul financiar al Agenției Austriece de dezvoltare.

Participanții la ședință au făcut cunoștință cu obiectivul general al proiectului, care presupune sporirea rezistenței și capacităților de adaptare a comunităților rurale la schimbarea climei și la dezastre prin îmbunătățirea infrastructurii de depozitare a apei și a măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre.

Cu un buget de 1,295 milioane de dolari pentru trei ani, până în 2021 inclusiv proiectul susține implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a apei pentru sectorul agricol, managementul inundațiilor și prevenirea incendiilor. Este preconizată crearea și extinderea echipelor comunitare de pompieri/salvatori în comunități rurale selectate ale Republicii Moldova cu scopul de a reduce expunerea și vulnerabilitatea acestora la schimbarea climei și riscurile de dezastre.

Pentru implementare au fost selectate localități din cinci raioane ale Republicii Moldova, la Centru - Hîncești, Criuleni și Ungheni și la Sud -Leova și Cantemir.

O parte din activități ce țin de planificare și organizare vor fi asistate de experții Business Consulting Institute (BCI).

Prima ședință s-a desfășurat, astfel, în satul Sărăteni din raionul Leova, participanții fiind familiarizați cu activitățile proiectului.

Primul set de activități presupun integrarea priorităților de adaptare la schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre în cadrul de planificare a dezvoltării locale și crearea unei infrastructuri pilot de apă în 5 raioane vizate pentru a îmbunătăți adaptarea la schimbările climatice în sectoarele apei și agriculturii.

Activitățile de la punctul doi presupun înființarea de brigăzi de salvare și de luptă împotriva incendiilor la nivel comunitar și dezvoltarea capacităților echipelor locale responsabile de schimbările climatice și dezastre dar și sensibilizarea publicului în ce privește construirea unei culturi de viață mai sigură.

 Discuțiile ce au succedat prezentarea s-au axat în special pe crearea unui post de pompieri în Sărăteni, care să asigure mai multe localități din apropiere prin intervenții rapide în caz de incendii sau alte calamități, în special partea ce ține de prezentarea proiectului, beneficiarii urmând a aloca o sumă cuprinsă estimativ între 400 și 600 mii de lei, bani greu de acumulat pentru localitățile rurale moldovenești. În ajutor a venit însă Consiliul Raional, care prin președintele Nicolae Prițican a promis să aloce o sumă de 300 mii de lei.

05.02.20