Ro   En  

Boroganiul a făcut încă un pas în adoptarea unei noi strategii de dezvoltare social-economicăStrategia de Dezvoltare Social  Economică a localității a fost prezentată,  vineri,  5 aprilie în cadrul unei ședințe de audieri publice în satul Borogani din raionul Leova. Cei circa 45 de localnici care au participat la audieri au avut posibilitatea să facă cunoștință cu documentul actualizat în cadrul unui seminar de planificare strategică, desfășurat la începutul lunii martie și facilitat de către experții Business Consulting Institute. 

Strategia conține patru obiective strategice, care se referă   la Dezvoltarea sectorului economic, dezvoltarea infrastructurii sociale, Amenajarea comunității și protecția mediului ambiant și Dezvoltarea parteneriatului comunitar și transparență.

Strategia, elaborată de către locuitorii din Borogani, este destul de detaliată, cuprinde toate domeniile  importante și urmează a fi implementată etapizat, în funcție de resursele financiare disponibile dar și de implicarea cetățenilor.”Desigur, este un plan foarte ambițios, unele activități sunt posibile cu forțe proprii și prin implicarea voluntară a localnicilor, fără mari surse de bani, însă altele, în special cele de infrastructură și de amenajare a localității, presupun costuri destul de mari. Aici vom proceda în funcție de implicarea inclusiv bănească a localnicilor din regiunile satului. Mahalalele ce se vor mobiliza și vor fi gata să contribuie la lucrările de infrastructură, vor fi amenajate cu drumuri pavate, trotuare și iluminare prioritar. Asta nu înseamnă că nu vom ține cont și de ceilalți însă, pentru ca procesul de modernizare să fie mai rapid, am hotărât de comun acord cu locuitorii că vom proceda astfel”, a precizat primara localității, Elena Savițchi, care a moderat audierile publice.

Cele patru obiective strategice de dezvoltare și planul de acțiuni pentru fiecare obiectiv în parte  au fost prezentate de către persoane care au participat nemijlocit la actualizarea strategiei și care au explicat detaliile acțiunilor ce urmează a fi întreprinse.”Desigur, una din direcțiile de bază pentru dezvoltarea satului este economia, care la noi este prea puțin diversificată. Aici autoritățile nu au prea multe instrumente la dispoziție în afară de organizarea evenimentelor, seminarelor și instruirilor, care să stimuleze spiritul antreprenorial și să atragerea investițiilor. Aici inițiativa trebuie s-o aibă înșiși oamenii de afaceri din sat, care să găsească de comun acord, soluții pentru a-și crește afacerile și a deschide noi locuri de muncă”, a menționat Svetlana Botnarciuc, antreprenoare din localitate.

Prezentarea strategiei a fost ascultată cu atenție de auditoriu, care a avut o serie de propuneri privind completarea planului de acțiuni. Audierile publice din Borogani au fost un prilej de mobilizare a locuitorilor în vederea conștientizării obiectivelor ce stau în fața comunității, care potrivit viziunii, fixate în strategia elaborată, trebuie să devină până în anul 2025 o localitate modernă, atractivă pentru tineri, investitori și turiști, cu infrastructură și servicii de calitate, economie dezvoltată și diversificată, și mediu protejat.

Strategia de dezvoltare socio-economică a localității Borogani a fost actualizată în cadrul proiectului Comunitatea Mea, implementată de IREX cu concursul experților BCI și IDU. Proiectul, finanțat de USAID presupune o serie de măsuri care să  eficientizeze  activitatea autorităților publice locale și finanțează și unele proiecte concrete, de infrastructură, amenajare a localităților  sau de ordin social, care să îmbunătățească într-un timp scurt viața localnicilor. 

08.04.19