Ro   En  

Comuna Pănășești și-a trasat strategia pentru următorii cinci aniComuna Pănășeșt din raionul Strășeni își elaborează pentru prima dată o strategie de dezvoltare socio-economică cu implicarea tuturor categoriilor și grupurilor sociale din localitate. Deși, la moment comuna are o strategie pe tremen lung, aceasta nu conține toate componentele unui doceument, carepoate sta la baza dezvoltării comunității.

În zilele di 25-26 februarie, în primăria din localitate a fost organizat în cadrul programului Comunitatea Mea și sub egida experțilro de la Business Consulting Institute (BCI) un atelier de planificare strategică la care au participat 29 d epersoane, reprezentanți ai tuturor grupurilor din comună: tineri, bărtâni, oameni de afaceri, profesori, funcționari locali, consilieri etc.

Pe parcursul a două zile ei au lucrat în comun pentru a întocmi un document comprehensiv, care să reprezinte un document fundamental pentru comună.

Așezat la câțiva kilomerti de municipiul Strășeni și la 25 de Chișinău, comuna Pănășești este o localitate destul de dezvoltată și amenajată. O bună parte din localnici sunt angajați în cele două orașe, au venituri bune. Iar acest fapt se observă în exteriorul gospodăriilor și strtăzilor. Cu toate acestea există o serie de probleme serioase. În mare parte acestea sunt coincid cu problemele din celelalte localități moldovenești: migrația și îmbătrânirea populației, lipsa locurilor de muncă bine plătite etc.

Cu toate acestea comuna Pănășești are și o problemă specifică: lipsa unor afaceri dezvoltate în agricultură. Deși deține un fond funciar de circa2000 de hectare, în comună există doar câțiva fermieri mici, care au afaceri diverse, inclusiv agricole. Cea mai mare parte a terenurilor nu sunt cultivate și sunt rămase în paragină.

Și asta în condițiile când localitatea este situată avantajos în apropierea Chișinăului, care reprezintă prin sine o piață de desfacere ce ar putea absoarbe toată producția locală.

Primarul Valentin Bujoreanu vede soluționarea acestei probleme prin dezvoltarea unei agriculturi de valoare adăugată înaltă dar și prin mobilizarea și stimularea șocalnicilor să dezvolte afaceri agricole pe terenurile neprelucrate.Pe de altă parte, localitatea, fiind situată într-o zonă cu potențial turistic, localnicii consideră oportună dezvoltarea turismului rural, a agroturismului dar și a unor ocupații economice conexe.

Participanții la atelier sunt conștienți că o dezvoltare economică solidă a comunei este principalul factor de dezvoltare a comunității. În acest context, o strategie de dezvopltare,implementată pas cu pas, în conformitate cu toate vrigorile ar putea aduce mai aproape atingerea acestor obiective.

28.02.20