Ro   En  

Comunitatea din Lozova, implicată activ în dezvoltarea localitățiiPeste 30 de locuitori ai comunei Lozova din raionul Strășeni, au participat în data de 12-13 februarie  în cadrul proiectului Comunitatea Mea la un atelier de lucru privind monitorizarea și planificarea strategiei de dezvoltare social-economică a comunității.

 

Fiind asistați de experții Business Consulting Institute, cetățenii activi ai comunei s-au implicat activ în evaluarea stării de lucruri în comună și au venit cu propuneri noi vizavi de măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru a îmbunătăți starea de lucruri la nivel în localitățile comunei.

 

Pe parcursul atelierului, participanții au fost antrenați într-un exercițiu intelectual și creativ de elaborare a unor fișe de proiecte concrete privind dezvoltarea comunității.

 

Ei au ales să pregătească proiecte ce țin de APL și transparență decizională, dezvoltare economică, infrastructură și servicii sociale.

 

Echipa specializată pe economie a ales să pregătească un proiect ce presupune crearea unui grup de producători de struguri de masă, care ulterior să poată edifica împreună obiecte de infrastructură post-recoltare cum ar fi depozitele frigorifice sau liniile de sortare și ambalare, să găsească posibilitate de a-și vinde singuri produsele, fără ajutorul intermediarilor și să găsească noi piețe de desfacere, inclusiv peste hotare.

 

Pe partea de servicii sociale, participanții în grupul de lucru specializat au elaborat o fișă de proiect de creare a unui Centru de zi pentru copiii din familiile social vulnerabile. Așa cum, din cauza emigrării intense a localnicilor, mulți copii rămân în grija buneilor, care nu mai pot să le ofere foarte multă atenție iar din cauza pauperizării, există familii unde copiii nu sunt supravegheați și îndrumați de părinți, comunitatea propune crearea unui Centru de zi, care să-i atragă pe acești copii în diferite activități și să-i orienteze înspre un mod de viață demn.

 

Pe linia de infrastructură edilitară și servicii comunale s-a  elaborat un proiect de creare a unui serviciu intercomunitar de evacuare a deșeurilor solide și a unui sistem eficient de menținere a comunei Lozova împreună cu  cele învecinate – Vorniceni și orașul Bucovăț într-o stare salubră.

 

Participarea în proiectul Comunitatea Mea presupune și obținerea unor finanțări directe din partea USAID în valoare de circa un milion de lei pentru o singură comunitate. Contribuția comunității trebuie să fie de 35% din valoarea proiectului, adică să se ridice la circa 350 mii de lei. Dacă Lozova va reuși să atragă în proiect cele două comunități vecine, valoarea totală a finanțării poate ajunge la trei milioane de lei iar a proiectului – la 4,35 milioane de lei.

14.02.19