Ro   En  

La Edineț a demarat cea de-a doua etapă a programului Comunitatea Mea. BCI și IDU vor facilita activitățile în 26 de localitățiVineri, 10 ianuarie, experții Business Consulting Institute (BCI) au organizat la Edineț prima ședință de planificare a activităților în cadrul etapei a doua a programului Comunitatea Mea. În prima jumătate a anului curent, în consorțiu cu Institutul de Dezvoltare Urbană (IDU), BCI va facilita elaborarea și adoptarea Strategiilor de Dezvoltare Social Economică în 26 de localități.

La întrunirea au participat optsprezece persoane, care au stabilit de comun acord cu experții graficul activităților necesare pentru implementarea cu succes a primei părți a proiectului, care vizează elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a comunității. În următoarele luni, cu concursul reprezentanților comunității, primăria municipiului Edineț urmează să întocmească Strategia de Dezvoltare Social Economică a localității pentru următorii șapte ani. Pentru ca această strategie să fie cât mai apropiată de nevoile locuitorilor comunității, este important ca grupul de autori să fie cât mai reprezentativ atât în plan teritorial cât și social. Prin urmare, la elaborarea strategiei urmează să participe reprezentanți ai tuturor cartierelor și localităților municipiului, ai minorităților, ai tineretului și bătrânilor din comunitate dar și să fie asigurat un echilibru din punctul de vedere al egalității de gen.

După elaborarea Strategiei, aceasta urmează a fi expusă unor consultărilor publice și doar după aceea – aprobată de Consiliul Local. Ulterior, comunitatea va primi de la USAID o finanțare în valoare de 60 de mii de dolari pentru implementarea unui obiectiv din strategia elaborată, contribuția proprie fiind de 35% din valoarea proiectului.

Programul „Comunitatea Mea” a fost lansat în anul 2018 și se va desfășura până în 2023, perioadă în care peste 100 de localități moldovenești vor avea posibilitatea să valorifice bugetul de 20,5 milioane de dolari al programului

Programul urmărește eficientizarea, transparentizarea și dezvoltarea capacităților Autorităților Publice Locale, sporirea calității serviciilor APL și a conlucrării acestora cu societatea civilă. Cele peste 100 de localități vor primi asistență financiară pentru soluționarea problemelor stringente ale cetățenilor. Principalii beneficiari vor fi APL de nivelul I care, de comun acord cu reprezentanții comunităților și ai mediului de afaceri,  vor contribui la dezvoltarea comunităților.

Obiectivele principale ale programului vizează patru componente interconectate: îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice, implicarea societății civile în guvernarea locală, care va duce la transparentizarea activității APL. De asemenea, va fi continuată reforma de descentralizare și îmbunătățit managementul financiar al autorităților locale, ceea ce va asigura creșterea veniturilor primăriilor.

Beneficiarii celei de-a doua etape a programului, care se va desfășura pe parcursul anului 2020,  vor fi 26 de APL de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În 2019, în prima etapă, alte 20 de APL au implementat proiecte în cadrul programului.

După ce au îndeplinit cu succes misiunea de facilitare a proceselor de elaborare a documentelor strategice de dezvoltare a celor 20 de localități în prima etapă, experții BCI împreună cu cei de la IDU au fost selectați și pentru a susține APL-urile în cea de-a doua etapă. 

10.01.20