Ro   En  

Opt primari din Cantemir s-au angajat să deschidă un post de pompieri la BaimacliaÎn data de 5 februarie aceștia s-au întrunit la Baimaclia pentru a face cunoștință cu proiectul, care include deschiderea postului. De fapt, proiectul nu se limitează doar la această acțiuni, conținând un plan amplu de acțiuni axat pe pregătirea autorităților locale și a populației pentru a face față schimbărilor climatice ce se produc și intemperiilor sau catastrofelor antropogene, favorizate de acestea.

Este vorba despre proiectul”Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezilienței localităților rurale”, implementat de PNUD cu suportul financiar al Agenției Austriece de dezvoltare, care cuprinde cinci zone din Cantemir, Leova, Hâncești, Criuleni și Ungheni.

Experții Business Consulting Institute urmează să-I instruiască pe participanții la proiect în vederea elaborării componentelor din strategiile de dezvoltare referitoare le mediu și schimbările climatice dar și să-I consilieze în alte acțiuni.

În linii generale este vorba despre următoarele acțiuni, care ar trebui implementate în următoarele cinci luni:

-         Crearea grupului de lucru comunitar format din reprezentanți ai APL și ai membrilor comunității.

-         Facilitarea unei evaluări rapide a riscurilor în caz de catastrofe climatice comunitare.

-         Desfășurarea instruirilor de bază pentru grupurile țintă privind integrarea priorităților de adaptare la climă și de gestionare a riscurilor în caz de dezastre.

-         Consultarea și validarea evaluării riscului în caz de catastrofe climatice comunitare și identificarea priorităților pentru măsurile de atenuare și adaptare a comunității.

-         Elaborarea unui document de dezvoltare comunitară bazat pe rezultate, programul comunitar de adaptare climatică și gestionarea riscurilor. Consultarea și validarea programului comunitar de adaptare climatică și de gestionare a riscurilor cu membrii comunității.

-         Sprijin pentru APL în aprobarea Programului comunitar de adaptare la modificarea climei și gestionarea riscurilor.

-         Desfășurarea instruirii pentru APL cu privire la implementarea eficientă a planului de adaptare climatică și gestionarea riscurilor.

-         Desfășurarea instruirii pentru membrii grupului de lucru comunitar privind monitorizarea și implicarea civică în procesul de implementare.

Rezultate scontate ale proiectului presupun crearea unui mediu propice pentru surse de venit locale rezistente prin îmbunătățirea planificării, datorită includerii aspectelor ce țin de schimbarea climei și implementarea abordărilor ajustate la schimbarea climei în sectorul agricol la nivel comunitar, pentru a spori disponibilitatea resurselor acvatice pentru sectorul agricol și a le proteja de inundații.

De asemenea se preconizează ameliorarea capacităților locale de reducere a riscurilor în mod decentralizat prin intermediul creării posturilor comunitare de salvatori și pompieri cu acces la resurse pentru a acoperi necesitățile de reacție și recuperare.  

Anume la acest capitol  ce ține de postul de pompieri au existat cele mai multe discuții ale participanților la ședință, axate în special pe costurile proiectului și contribuțiile fiecărei primării în parte.

Finanțatorul oferă tot echipamentul necesar inclusiv o mașină de pompieri plus 20 mii de euro sau circa 400 mii de lei pentru amenajarea postului. Însă proiectul ar costa după calculele preleminare în jur de un milion de lei, bani care urmează a fi acumulați de primăriile beneficiare. Este o problemă destul de serioasă pentru bugetele austere ale satelor. Însă, primarii înțeleg totodată importanța proiectului or un post de pompieri funcționmal ar fi de natură să prevină pierderi mult mai mari datorită intervenției rapide a pompierilor din localitate. 

De aceea primarii au fost solidari în ce privește coagularea eforturilor pentru a găsi mijloacele necesare pentru amenajarea postului dar și pentru activitatea lui ulterioară.  

06.02.20