Ro   En  

Programul Comunitatea Mea deschide noi oportunități de dezvoltare pentru satul BoroganiDeși aflat în regiunea de centru a Moldovei, satul Borogani din raionul Leova se află într-o oarecare izolare. Până în 1994 acesta se afla în componența raionului Comrat însă, după crearea Unității Teritorial Administrative Găgăuzia, a trecut în raionul Leova. Și dacă până la această schimbare, centrul raional , adică orașul Comrat se afla la 17 kilometri, acum noul centru raional, adică Leova se află la 31 de kilometri. Cea mai apropiată localitate din raionul Leova, orașul Iargara, se află la 12 kilometri iar cel mai apropiat sat, Congazcicul de sus din UTA Găgăuzia se află la circa 7 kilometri.

Atât drumul spre Iargara cât și cel spre Congazcic sunt din pietriș și n-au fost reparate capital de foarte mult timp. În aceste condiții, Boroganiul care numără, potrivit recensământului din 2014, circa patru   mii de locuitori, nu prea are posibilitatea să se unească cu alte localități pentru a elabora proiecte comune de dezvoltare.

De aceea, comunitatea locală mizează mai mult pe forțele proprii dar și pe proiectele externe ce acordă suport localităților moldovenești, care caută posibilități de dezvoltare.

Din aceste raționamente, Autoritățile Publice Locale în persoana primarului Elena Savițchi, au considerat oportun să participe la programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat în prima fază cu suportul Business Consulting Institute și Institutului de Dezvoltare Urbană.

În zilele de 6 și 7 martie, o echipă de experți ai Business Consulting Institute a organizat și facilitat desfășurarea unui atelier de lucru în cadrul proiectului Comunitatea Mea în satul Borogani, în cadrul căruia a fost actualizată Strategia de Dezvoltare Social Economică a Localității și au fost elaborate câteva fișe de proiecte, care ar putea implementate dacă se vor găsi sursele financiare necesare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai ale localnicilor.

Din punct de vedere economic, localitatea este slab dezvoltată, aici fiind înregistrate doar câteva afaceri, în special agricole. Businessul este slab dezvoltat inclusiv din cauza informării insuficiente a populației. De aceea, în strategia de dezvoltare a localității s-a propus angajarea unui specialist în economie, atragerea investițiilor și scrierea proiectelor. Atractivitățile investiționale ale localității ar consta în terenurile agricole, circa șase mii de hectare și forța de muncă. În plus, în localitate există potențial pentru dezvoltarea agroturismului cu specific bio. Izolarea și peisajului rustic pot fi transformate, astfel, din puncte slabe în atracții investiționale.

În ce privește businessul agricol, cei fermierii din localitate ar putea să-și consolideze afacerile prin asocierea în grupuri de producători. În acest sens, grupul economic din cadrul atelierului a propus o fișă de proiect privind crearea unui grup de producători de fructe, care ulterior, cu ajutorul subvențiilor de la stat și a granturilor, ar putea să-și creeze o infrastructură postrecoltare și, mai apoi, să-și găsească singuri piețe de desfacere constante, neapelând la ajutorul intermediarilor.

Însă doar dezvoltarea afacerilor și implicit, deschiderea locurilor de muncă, nu este suficientă pentru dezvoltarea localității. Oamenilor le trebuie și un oarecare grad  de confort iar un prim pas în acest sens ar fi asigurarea salubrizării și amenajării localității. De aceea, grupul specializat pe infrastructură a propus procurarea unui buldoexcavator pentru diversificarea serviciilor întreprinderii municipale. Acesta, pe lângă îmbunătățirea și modernizarea serviciului de colectare si evacuare a deșeurilor menajere ar putea efectua diferite lucrări de amenajare a localității.

În plan social, participanții la atelier au propus Crearea Centrului comunitar pentru copii de vârstă mică și diversificarea serviciilor sociale pentru  bătrâni.

In prezent mamele cu copii mici nu au un loc de plasament sigur al copiilor pe perioada în care au nevoie să-și soluționeze unele probleme. De asemenea, nu există un loc pentru persoanele în vârstă, în special cele singure, unde aceștia să se adune, să comunice, să aibă parte de îngrijire și alimentare.

Soluția pentru rezolvarea acestei situații ar fi crearea unui Centru de zi, cu capacitate de a primi zilnic un anumit număr de copii si bătrâni, care necesită ajutorul comunității.

În ce privește transparența APL și informarea locuitorilor, a fost propusă crearea unui post de radio local

La moment  cetățenii din Borogani nu dispun de o sursa de informare rapidă în ce privește viața comunității și activitatea APL.  De aceea, implicarea si participarea cetățenilor  în viața localității este destul de redusă. O soluție pentru această problemă ar fi un post local de radio.

O altă problemă stringentă ce necesită a fi soluționată urgent este lipsa totală a iluminării stradale în sat. Conform rezultatelor ultimului sondaj realizat la Borogani în noiembrie 2018, 47,9 din respondenți consideră lipsa iluminării stradale problemă prioritară, care reprezintă un pericol pentru viața și securitatea oamenilor.

       În scopul soluționării acestei probleme, participanții la atelier au propus construcția în localitate a unui sistem de iluminare stradală modern și eficient care ar asigura siguranța locuitorilor.

08.03.19