Ro   En  

Satul Mihăileni și-a actualizat Strategia de Dezvoiltare Socio-EconomicăÎn prezent localitatea are o strategie, care se încheie în acest an și are nevoie de un nou cadru după care să se orienteze Autoritatea Publică Locală în următorii cinci ani. Această oportunitate o oferă programul Comunitatea Mea, finațat de USAID și implementat de IREX Moldova și la care primăria Mihăileni este parte prin participarea la cea de-a doua cohortă aproiectului ce se desfășoară în anul 2020.

 Pe parcursul atelierului din 10 și 11 martie, fiind îndrumați de experții Business Conjsulting Institute, participanții au fost implicați în exerciții-cheie, având ca obiectiv final actualizarea strategiei socio-economic, elaborarea planului de acțiuni pentru următorii cinci ani, precum și a planului de acțiuni imediate. Ideile pentru actualizare au fost generate de societatea civilă, agenții economici, consilierii și funcționarii publici locali, prezenți la eveniment.

 Potrivit lui Valerian Cecan, Primar al satului Mihăileni, cea mai mare preocupare la momentul de față a primăriei din localitate ține de îmbunătățirea infrastructurii locale.

 De fapt, aceasta este în cea mai mare parte și preocuparea populației din localitate.  Potrivit unui sondaj, efectuat în cadrul programului ”Comunitatea Mea” la care au răspuns peste 900 din cele 1400 gospodării din localitate, 46,97% din cei chestionați consideră drumurile rele drept cea mai actuală problemă a localității. Alte 15,73% pun pe primul plan  lipsa canalizării.

 Problemelede insfrastructură dar și cele de dezvoltare economică și protecția socială au fost discutate în cadrul atelierului și introduse într-un plan de acțiuni pentru următorii cinci ani.

 Strategia elaborată în cadrul proiectului urmează a fi discutată de locuitorii comunitățăii și supusă unor audieri publice iar după intrarea în vigoare, după ce va fi aprobată de consiliul local va reprezenta un document de bază pentru dezvoltarea comunității.

12.03.20