Ro   En  

Sculeniul pune accentul pe crearea condițiilor pentru tineretComuna Sculeni din raionul Ungheni este una din cele mai dezvoltate localități din raion dar și din țară. Datorită faptului că este amplasată avantajos, pe malul râului Prut,  aici aflându-se și una din cele mai importante vămi ale Republicii Moldova la hotarul de vest al țării, în localitate există un fliux sporit de transport și persoane. Datorită acestui fapt, dar și micului traficde frontieră, în localitate este destul de dezvoltat comerțul, aici fiind amplasate mai multe magazine și benzinării, care aduc venituri considerabile la buget.

În plus, în comună este dezvoltată și agricultura, mai ales că și aici a fost implementat programul Compact al USAID de reabilitare a sistemelor de irigare.

Cu toate aceste momente pozitive, primăria localității este conștientă de problemele existente, legate în special de exodul populației și deficitul tot mai acut al forței de muncă. Or, dacă pleacă oam,enii, cât de dezvoltată n-ar fi la moment localitatea, ea nu are șanse pe termen lung.

De aceea, primarul Vasile Casian a insistat ca primăria Sculeni să participe la programul Comunitatea Mea finanțat de USAID și implementat de IREX Moldova în cadrul căruia să actualizeze strategia de dezvoltare socio-economiucă dar și să dezvolte un proiect de dezvoltare a localității.

Douăzecișicinci de persoane au participat în zilele de 11-12 martei la un atelier de planificare strategică la căminul cultural din Sculeni.

Reprezentanți ai tuturoro categoriilor sociale din comună au contribuit,sub egida experților Business Consulting Institute la actualizarea Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a localității.

Potrivit primarului Vasile Casian, activitatea APL trebuie să se focuseze pe crearea condițiilor pentru localnici, în special pentru tineri. Localitatea este amplasată la 20 kilometri de orașul Iași din România, care reprezintă o atracție puternică pentru tinerii din localitate.

De aceea, cei 25 de participanți la atelier au ales să dezvolte în cadrul programului un proiect de amenajare a unui complex sportiv în aer liber.

13.03.20