Ro   En  

Servicii mai bune în localitățile din sudul Moldovei, în cadrul unui proiect sprijinit financiar de Uniunea EuropeanăMai multe localități din sudul țării vor avea acces la servicii de o calitate mai bună, grație unui proiect de cooperare intercomunală ce va face posibilă crearea unei întreprinderi municipale comune. Primarii localităților Vinogradovca, Budăi, Musaitu, Salcia (Taraclia), Carbalia (Vulcănești) și Burlăceni (Cahul) s-au întâlnit astăzi cu experții BCI, la Vinogradovca, fiindu-le prezentate studiul de fezabilitate realizat, actele necesare pentru fondarea companiei, obiectivele instituției ce sprijină proiectul.

 

Proiectul de cooperare intercomunală este implementat de Programul SARD Gagauzia-Taraclia al PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova. Programul își propune să aprofundeze relația de colaborare dintre autorităţile publice naţionale și Găgăuzia, raionul Taraclia şi localităţile învecinate, să stabilească o cale de dezvoltare în contextul strategiilor țării și să contribuie la dezvoltarea socio-economică a acestei regiuni şi a R.Moldova în general. Susținerea proiectelor de infrastructură și de cooperare intercomunală este parte componentă a Programului SARD. 

 

Cooperarea intercomunală este un instrument nou în administraţia publică locală din Moldova și prevede colaborarea mai multor APL-uri în vederea creării unei companii comune de utilităţi publice. Mecanismul este o soluţie utilă în special pentru localităţile mici, cu mai puţin de 5 000 de locuitori, care nu dispun de resurse suficiente pentru a presta unele servicii publice.

 

In cazul de față, prin reunirea eforturilor administrațiilor celor șase sate, peste 4800 de localnici vor avea acces la servicii mai bune. Intreprinderea creată va asigura gestiunea deșeurilor, crearea și deservirea unor gunoiști autorizate, întreținerea drumurilor, lucrări tehnice și de electricitate.

 

Proiectul va avea drept consecință îmbunătățirea serviciilor locale și crearea unor servicii noi,  inaccesibile până acum, eficiente din punct de vedere economic. Acesta va susține dezvoltarea socio-economică a regiunii și va crea un cadru favorabil pentru noi parteneriate și investiții.  

08.09.16