Ro   En  

Proiect de înfrăţire instituţională în domeniul transportului publicMunicipiul Bălţi va avea servicii de transport public mai bune, graţie unui proiect lansat în luna aprilie a anului curent, care va susţine Direcția de troleibuze Bălți în modernizarea parcului de vehicule al companiei şi a activităţii sale.  

    

Compania a înregistrat pierderi în anul anterior de activitate şi necesită o redefinire a activităţii sale. Soluţia cea mai accesibilă şi durabilă în acest caz este stabilirea unui parteneriat cu un alt operator din domeniul transportului, cu rezultate foarte bune, şi preluarea experienţei acestuia.


Parteneriatul a fost stabilit cu Rīgas Satiksme SRL, companie de troleibuze din capitala Letoniei.  

  

Proiectul este susţinut financiar de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi va fi gestionat de Business Consulting Institute şi CPM Consulting Letonia.  


BCI şi CPM vor oferi servicii de consultanţă pentru restructurarea activităţii Direcției de troleibuze şi atingerea a două obiective principale: îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate şi  a rezultatelor financiare ale companiei. Va fi stabilit un Plan de dezvoltare şi vor fi oferite recomandări pentru adoptarea unor metode de management noi, care să asigure dezvoltarea şi atragerea investiţiilor.    

 

În cadrul acestei iniţiative, se planifică procurarea unor troleibuze noi și scoaterea din uz a celor vechi. Tarifele vor fi ajustate, iar metodele de colectare vor fi îmbunătăţite,  odată cu punerea în circulaţie a noilor troleibuze. Vor fi adoptate standarde noi de calitate, mizându-se pe fiabilitate, siguranţă, punctualitate, curățenie etc. Activitatea companiei se va baza pe indicatorii de performanță operațională și financiară stabiliţi în cadrul proiectului. Întreprinderea va recurge la reduceri de personal şi va avea ca obiectiv de activitate dezvoltarea resurselor sale umane.   

07.05.13