Ro   En  

Valea Perjei, satul izolat din sudul Moldovei, care se mobilizează cu ajutorul proiectului Comunitatea MeaÎn zilele de 4 și 5 martie, experții Business Consulting Institute au organizat și facilitat desfășurarea unui atelier de lucru de planificare strategică în satul Valea Perjei din raionul Taraclia.

Localitatea, aflată la opt kilometri de orașul Ciadîr Lunga, este înconjurat din trei părți de hotarul cu Ucraina, aflându-se într-o izolare relativă față de restul Republicii Moldova. Acest handicap localnicii încercă să-l recupereze printr-un activism civic, care să transforme localitatea într-un sat modern și confortabil pentru locuit.

Din aceste raționamente satul a și participat la apelul programului Comunitatea Mea, numărându-se printre primele douăzeci de localități selectate pentru a participa la prima fază a proiectului.

În primul rând, pentru a fi implementat cu succes, proiectul pune accentul pe actualizarea Strategiei de dezvoltare social-economică cu concursul unui grup cât mai reprezentativ al localnicilor. Pentru aceasta este creat un atelier de lucru, care să reprezinte toate păturile populației satului, grupurile de vârstă, atât femeile cât și bărbații.

La rândul lor, experții Business Consulting Institute și cei ai Institutului de Dezvoltare Urbană, au misiunea în cadrul acestor ateliere să faciliteze lucrul grupurilor astfel încât acestea să poată de comun acord actualiza strategia în așa mod, încât ea să răspundă intereselor tuturor locuitorilor comunității.

În final, după ce este analizată starea de lucruri, modificată și validată viziunea asupra viitorului localității, actualizat și completat planul de acțiuni, participanții la atelier sunt invitați să creeze în grupuri câteva schițe de proiecte, care vizează dezvoltarea localității, cel puțin câte un proiect pentru fiecare obiectiv strategic din Strategia de dezvoltare. De regulă, strategiile conțin patru sau cinci obiective strategice, care vizează dezvoltarea economică, activitatea Autorităților Publice Locale (APL), infrastructura și serviciile sociale. În unele strategii apare și al cincilea punct, care vizează protecția mediului, dezvoltarea culturii, sportului sau turismului sau alte domenii pe care comunitatea le consideră suficient de importante pentru a reprezenta un obiectiv separat.

În cadrul atelierului de la Valea Perjei, au fost selectate câteva proiecte, pe care participanții le consideră prioritare.
Pe dimensiunea economică s-a optat pentru crearea unui ghid investițional al localității, care să înglobeze cele mai importante atracții investiționale pentru potențialii investitori. Acesta ar fi un prim pas pentru a pune fundamentul unei dezvoltări economice durabile a localității.

La nivel de activitatea Autorității  Publice Locale a fost elaborat un proiect ce vizează sporirea gradului de transparență. În acest scop trebuie, potrivit localnicilor reparată capital sala din incinta primăriei, unde se organizează ședințele consiliului local și dotarea ei cu aparatură video și audio pentru a transmite în direct ședințele Consiliului dar și principalele anunțuri ale APL.
Pe dimensiunea de protecție a mediului, localnicii propun curățarea pârâului din localitate și transformarea zonei adiacente într-un loc pentru odihna sătenilor. În cadrul proiectului se propune și curățarea izvoarelor dar și consolidarea digului iazului di localitate.

La nivel de infrastructură, localnicii au optat pentru implementarea unui proiect de iluminat stradal.

06.03.19