Ro   En  

„Acces Direct la Studenție” – un proiect transfrontalier de succesÎn perioada 21 – 22 octombrie 2022, la Iași a avut loc Conferința de închidere a proiectului  Acces Direct la Studenție, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.

La conferință au participat cadre didactice de la Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău, Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, Colegiul de Construcții din Hâncești, Centrul de Excelență în Energie și Electronică din Chișinău, Colegiul de Tehnologie din Chișinău, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău, Colegiul Politehnic din Bălți și Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău.

Potrivit participanților la eveniment, obiectivul principal al proiectului a fost atins. Circa 800 de elevi din învățământul terțiar non-universitar din Republica Moldova au beneficiat de acces liber la programe educaționale de calitate prin cooperarea dintre instituțiile de învățământ de pe cele două maluri ale Prutului.

Tinerii din colegiile și centrele de excelență din Republica Moldova au fost stimulați să valorifice oportunitățile oferite de Universitatea Tehnică din Iași. Ei au fost familiarizați cu oferta educațională a facultăților și au beneficiat de servicii de informare, îndrumare și consiliere pentru alegerea facultății.

Elevii au participat la prezentări de programe de licență și master pentru diferite specializări, cursuri deschise, vizite ghidate în sălile de clasă, sălile de lectură și laboratoarele facultății, discuții cu profesorii, studenții facultății, expoziții, conferințe și ateliere.

De asemenea, elevii din Republica Moldova s-au familiarizat cu stilul de viață al studenților la Universitate, iar mulți dintre ei au decis deja să-și continue studiile la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Această alegere le va spori considerabil șansele de a-și construi cariere în domeniul ingineriei, cu un impact major și asupra îmbunătățirii calității vieții lor.

Proiectul a prevăzut acțiuni comune care au implicat organizații de pe ambele maluri ale Prutului. Partenerii de proiect au fost Business Consulting Institute din Chișinău, Centrul Regional pentru Integrare Socială Nord-Est din România și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Proiectul Acces Direct la Studenție și-a propus și a reușit să creeze relații pe termen lung axate pe cooperare, coordonare, transfer de cunoștințe și interoperabilitate între corespondentul român și corespondentul moldovean în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor și îmbunătățirea calității vieții prin educație. Prin schimbul de bune practici între cadrele didactice, proiectul a ajutat la îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice din învățământul terțiar, atât din România, cât și din Republica Moldova, și a personalului academic, sporind astfel competențele necesare îndeplinirii sarcinilor.

Bugetul total al proiectului a fost de 442 530 Euro, din care contribuția Uniunii Europene a reprezentat 398 277 Euro. Perioada de implementare a fost de 18 luni.

24.10.22