Ro   En  

Planificare strategică

Oferim comunităţilor locale instrumentele necesare pentru armonizarea politicilor şi a programelor stabilite cu aşteptările şi necesităţile dezvoltării durabile. Planificarea strategică stabileşte o imagine a viitorului prin luarea în calcul a condiţiilor prezente şi prin evaluarea potenţialului şi a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Strategiile de dezvoltare locală elaborate de BCI sunt stabilite prin analize pertinente a stării de lucruri din cadrul comunităţilor locale. În mod prioritar, stabilim punctele tari şi slabe ale comunităţii şi ale mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri care trebuie evitate. Definim obiectivele comunităţii locale în strictă corelaţie cu strategiile de dezvoltare raională şi cu planurile de dezvoltare regională si naţională.  În funcţie de domeniile esenţiale de intervenţie, experţii noştri elaborează planul operaţional care va conţine acţiunile de întreprins, bugetul estimativ şi sursele de finanţare.